Kom in beweging en Stop pesten!

In de workshop komt onder andere aan de orde: Wat is plagen, wat is pesten? Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer? Waarom wordt er gepest? Hoe vaak komt pesten voor en waar? Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen? Wat kan ik doen om de pester te helpen? Wat kan ik doen om pesten te bestrijden? Hoe ziet weerbaar gedrag er uit? Welke rollen zijn er binnen het pesten en hoe kan ik ze signaleren? Etc.

Contact

Social media