Kom in beweging en Stop pesten!

 

Sociale veiligheid bij de sportvereniging
 

Op het gebied van sociale veiligheid werkt Move2Score onder de paraplu van stichting Omgaan met Pesten.

Door middel van workshops worden trainers en coaches opgeleid op het gebied van omgaan met pesten. Tijdens twee workshops van ongeveer 3 uur krijgen de deelnemers het volgende geleerd:
- Welke soorten pesten kun je tegenkomen binnen een sportvereniging.
- Welke verschillende rollen heb je binnen het pesten en wat hebben de rollen nodig om het pesten te stoppen.
- Hoe kan pesten worden voorkomen.
- Hoe kun je pesten signaleren en wat kun je doen als je pesten signaleert.
- Hoe kun je een conflict tussen twee sporters goed oplossen.
- Hoe kun je op een sterke assertieve manier voor jezelf of een ander opkomen.
- Hoe kun je plezier en zelfvertrouwen van je sporters bevorderen tijdens de trainingen.
- Hoe werkt groepsdynamica en wat is belangrijk in welke fase van groepsvorming.
 

Ook ouders kunnen tijdens een workshop van 2 uur onder andere leren hoe pesten te signaleren, hoe ze het beste het gesprek met hun kind kunnen aangaan en welke stappen ze moeten zetten als hun kind betrokken is bij pesten.
 

En we kunnen ook bestuurders begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging door middel van tips rondom anti-pestbeleid / protocol.

Klik hier voor een artikel met tips voor een veilig sportklimaat.

 


Nationaal Sportakkoord
Stichting Omgaan met Pesten staat sinds januari 2021 op de lijst van het Nationaal Sportakkoord!
Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities.

Eén van de thema’s van het sportakkoord is ‘Positieve sportcultuur’. Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Stichting Omgaan met Pesten heeft veel te bieden op dit vlak. Denk aan workshops Omgaan met Pesten voor trainers / begeleiders / coaches, bestuursleden, ouders en een Sta Sterk-workshop voor jeugdsporters.

Onze trainers zijn ervaren in het uitvragen van wensen en behoeften en bieden naast standaard trajecten ook maatwerk. In de intake kan de trainer samen met de sportvereniging bekijken welke vragen er spelen, welke behoeften er leven, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en/of ouders zelf willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse, spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten, grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar etc. Trainers kunnen daar met verschillende mogelijkheden uit het aanbod op inspelen.

 

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Sportakkoord.Centrum Veilige Sport Nederland

Centrum Veilige Sport Nederland is onderdeel van NOC*NSF en is er voor jou bij vragen, twijfels of meldingen. “Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn”.

CVSN: “Onze medewerkers luisteren naar je, denken mee en begeleiden je in de beste oplossing. Iedereen mag contact met ons opnemen, zowel sporters, trainers, bestuurders als vertrouwenscontactpersonen, maar ook bezorgde ouders en professionals. Het centrum beschikt over een poule van vertrouwenspersonen die jou als persoon kunnen begeleiden bij incidenten, zowel slachtoffers en beschuldigden. Uiteindelijk willen we dat er aan iedereen die betrokken is bij een incident recht wordt gedaan.

Het centrum is één van de meldpunten in de sport naast het bestuur van de vereniging en de eigen sportbond. We zijn een kenniscentrum voor sportverenigingen en bonden, we maken beleid, geven advies en voorlichting en helpen met preventie en bij incidenten. En boven alles houden we toezicht op een krachtige opvolging van schendingen door de landelijke administratie in het Case Management Systeem voor de sport.

Alle vertrouwenspersonen, casemanagers en de coördinator van het centrum zijn gediplomeerd vertrouwenspersoon en volgen opleidingen en intervisie om professioneel met hun vak bij te blijven”.

Klik hier voor meer informatie over het CVSN.