Kom in beweging en Stop pesten!


Sta Sterk op school

Doelgroep: niet weerbare kinderen / jongeren vanaf 6 jaar.

Doel: niet weerbare kinderen krijgen direct toepasbare handvatten hoe op te komen voor zichzelf en voor anderen, waardoor ze dit vaker in de alledaagse praktijk vertonen en het pesten in de hele klas vermindert.


De methode heeft 5 aandachtsgebieden: lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheid.

Na de training:
- Vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
- Reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
- Gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
- Kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
- Kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan

Opzet:
Er wordt meestal gewerkt in groepjes van maximaal 8 kinderen / jongeren. Een traject ziet er als volgt uit:
- Intakegesprekken met de school en de docent(en) van de desbetreffende klas(sen).
- Selectie maken met gemotiveerde kinderen die weerbaarder willen worden. Selectie kan eventueel gemaakt worden d.m.v. een klassikale vragenlijst. De trainer gaat met deze gegevens aan de slag en bepaalt samen met de docent / mentor welke kinderen mogen deelnemen (met instemming van de kinderen en ouders).
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen.
- Bijeenkomst 1 t/m 8 met de deelnemers
- Les 8, laatste les afscheid nemen, feestje met diploma's.
- Eventueel: evaluatie (verslag op aanvraag)
- Eventueel: Follow-up

De kinderen krijgen ook een werkboek, zodat ze thuis nog eens rustig informatie van de les kunnen doorlezen en oefenen met opdrachten in de praktijk.

De bijeenkomsten duren 1 uur.
Locatie liefste in de gymzaal of speelzaal. Er moet genoeg ruimte en materiaal zijn voor de spellen.
De ouderavond duurt ongeveer 2 uur.Kun jij niet wachten en wil je NU aan de slag? Meld je bij de trainer (info@move2score.nl) om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn!Dat verdedigen effectief is, toont onderzoek van Hawkins aan, die groepen observeerde. Hieruit bleek dat als medeleerlingen negatief reageerden op het gepest, zij het pesten in veel gevallen konden stoppen (Hawkins, 2001). Daarnaast blijkt het ook minder slecht met slachtoffers te gaan naarmate er meer verdedigers/helpers in een groep zitten (Salmivalli et al., 2011).  


Wij geven vaak trainingen in samenwerking met andere organisaties, zoals VVV-Venlo en Iedereen Kan Sporten, waardoor de kosten laag kunnen worden gehouden voor de scholen (vaak zelfs gratis)!
Sta Sterk op School folder voor meer informatie: Sta-Sterk-op-school_2019_WEB.pdf