Kom in beweging en Stop pesten!Rond oktober en februari zal bij genoeg (4 tot 6) deelnemers ieder jaar een nieuwe Buitenschoolse STA STERK training starten. Bij te weinig aanmeldingen of geen aansluiting binnen een groep kan op ieder moment een individueel traject worden gestart.

Er zijn twee mogelijke Sta Sterk trajecten, namelijk buitenschools (ouders geven zich op) en op school (school geeft zich op):

Buitenschoolse Sta Sterk training

Doelgroep: niet weerbare kinderen / jongeren vanaf 6 jaar.


Doel: Anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor jezelf door middel van direct toepasbare handvatten, omgaan met onaangename situaties zoals non-verbale, verbale en digitale pesterijen en met pesten door buitensluiten, negeren, roddelen of chanteren.

De methode heeft 5 aandachtsgebieden: lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheid.

Na de training:
- Vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
- Reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
- Gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
- Kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
- Kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan

Opzet:
Er wordt meestal gewerkt in groepjes van 4 tot 6 kinderen / jongeren na schooltijd. In overleg kan ook een individueel traject worden aangeboden. Een traject ziet er als volgt uit:
- Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen (alleen bij groepstraining)
- Bijeenkomst 1 t/m 10 met de deelnemers
- Evaluatie (verslag op aanvraag)
- Eventueel: Follow-up

De kinderen krijgen ook een werkboek, zodat ze thuis nog eens rustig informatie van de les kunnen doorlezen en oefenen met opdrachten in de praktijk.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 a 1,5 uur. Locatie kan worden afgestemd met de deelnemers.
De ouderavond duurt ongeveer 2 uur.


Wanneer en waar
Deze training is na schooltijd en zal georganiseerd worden op een plek in de buurt van de deelnemers, met voorkeur in samenwerking met een school of BSO. Rond oktober en februari zal bij genoeg deelnemers ieder jaar een nieuw groepje starten. Bij te weinig aanmeldingen of geen aansluiting binnen een groep kan op ieder moment een individueel traject worden gestart.

Kun jij niet wachten en wil je NU aan de slag? Meld je bij de trainer (info@move2score.nl) om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn!


Kijk voor meer informatie in de folder: Sta-Sterk-training-folder 2022.pdf