Kom in beweging en Stop pesten!


Met een stevige stap naar de brugklas

Staat ook uw kind aan de vooravond van deze nieuwe levensfase waarin hij of zij geconfronteerd wordt met vele nieuwe dingen zoals: andere klasgenoten, (veel) nieuwe leraren, een groot schoolgebouw en niet te vergeten het huiswerk? Is uw kind onzeker en ziet hij of zij hier tegenop? Twijfelt uw kind of en hoe vriendjes te maken? Vraagt u zich af of uw kind deze overstap goed kan maken?

Doelgroep:
De Stevige Stap training is specifiek bedoeld voor kinderen van groep 8 (11-13 jaar) die de overstap maken en hier tegenop zien, onvoldoende sociaal vaardig zijn of weinig zelfvertrouwen hebben, en een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het zetten van deze stap. Door middel van gesprekken, spellen en oefeningen leren zij meer over sociaal omgaan met elkaar en hoe je dat kunt doen. Naast ‘weten’ en ‘kunnen’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eigen behoefte (’willen’) en welke manier het beste bij het kind past (‘zijn’). Zo vinden de kinderen hun eigen oplossingen die echt bij hen zelf horen! Zij leren de gevolgen van eigen gedachten en gedrag te zien, en ontdekken hoe zij dit kunnen inzetten om hun doelen te bereiken. In de training werken zij aan hun eigen persoonlijke leerdoelen welke voorafgaand tijdens de intake worden geformuleerd.

Inhoud training

In de Stevige Stap training wordt o.a. gewerkt aan:

 • uitstraling, lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • jezelf presenteren en contact leggen
 • eigen mening hebben en geven,
 • feedback krijgen/geven en conflicthantering
 • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
 • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
 • plannen en organiseren van het huiswerk


Binnen de bijeenkomsten worden diverse werkvormen ingezet, zoals:

 • verhalen en metaforen
 • spel
 • ontspannings- en visualisatieoefeningen
 • discussie
 • drama en rollenspel
 • werken met video camera
 • creatieve en fantasierijke opdrachten
 • werken met helpende gedachten


Doel:
Aan het eind van de training voelt uw kind zich zekerder, heeft meer zelfvertrouwen en kan gemakkelijker contact maken en onderhouden met anderen. Uw kind heeft geleerd om zich op een positieve manier te presenteren en de eigen weg te vinden op de middelbare school.

Opzet:
De training bestaat uit tien lessen (5 vóór en 5 ná de zomervakantie) van 1,5 uur in kleine groepen (4-8 kinderen) waardoor er maximale aandacht is voor ieder kind. Bij de training horen ook een intake-gesprek en 2 ouderbijeenkomsten met informatie over de training en hoe het kind te ondersteunen.