Kom in beweging en Stop pesten!


1. Workshop "Samen Sterk tegen Pesten" voor beroepskrachten

Doelgroep: docenten, trainers, begeleiders, jeugdjongerenwerkers en andere organisaties en instellingen waar kinderen / jongeren samenkomen.

Doel: beroepskrachten of andere omstanders krijgen handvatten aangereikt om de harmonische en veilige sfeer te verbeteren en in stand te houden.

Opzet: wij stellen samen met de aanvrager een programma samen. De omvang van een bijeenkomst varieert van 1,5 tot 3 uur.
In een workshop kan onder andere aan orde komen: Wat is plagen, wat is pesten? Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer? Waarom wordt er gepest? Hoe vaak komt pesten voor en waar? Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen? Wat kan ik doen om de pester te helpen? Wat kan ik doen om pesten te bestrijden? Hoe ziet weerbaar gedrag er uit? Welke rollen zijn er binnen het pesten en hoe kan ik ze signaleren? Etc.

De workshop is interactief en kan naar wens eindigen met voorbeeld casussen en/of oefenen met een gesprek begeleiden tussen pester en slachtoffer.
2. Workshop "Samen Sterk tegen Pesten" voor ouders

Doelgroep: ouders die met vragen zitten rondom pesten.

Doel: ouders spelen een belangrijke rol als begeleider van hun kind(eren). Ze zitten vaak met vragen die betrekking hebben op pesten. Voorbeeld vragen die betrekking hebben op pesten:

 • Hoe kan ik het signaleren?
 • Hoe kan ik mijn kind begeleiden als het slachtoffer is?
 • Hoe kan ik het beste reageren als mijn kind digitaal gepest wordt?
  Etc.


Opzet: wij stellen samen met de aanvrager een programma samen. De omvang van een bijeenkomst varieert van 1,5 tot 3 uur.


3. Workshop "Een gezellige klas maak je samen" voor in de klas

Doelgroep: Groep 3 t/m 8, V.O. en opleidingen.

Doel: kinderen / jongeren handvatten meegeven om zich sterker te voelen en leren hoe ze voor zichzelf en een ander op kunnen komen en de sfeer kunnen verbeteren in de klas.

Opzet: de trainer (ervaringsdeskundige) vertelt eerst haar verhaal over haar pestverleden. Kinderen krijgen daarna de kans om hierover vragen te stellen.
Vervolgens een interactieve en leerzame workshop met de volgende onderwerpen:
- Wat is het verschil tussen plagen en pesten
- Welke gevolgen heeft pesten
- Welke rollen heb je binnen het pesten en wat hebben deze rollen nodig om het pesten te stoppen
- Waarom pest een pester
- Toneelstukje hoe kom je op een goede assertieve manier voor jezelf of een ander op
- Gedachtekracht met het spel "Ik denk me sterk"

In totaal duurt de workshop 1,5 uur4. Workshop "Met een stevige stap naar de brugklas"

Doelgroep: kinderen in groep 8

Doel: kinderen uit groep 8 handvatten meegeven, zodat ze met een sterker gevoel naar de brugklas gaan. Deze doelgroep is erg belangrijk als het gaat om pesten! De overstap is voor de meesten groot en spannend. In de brugklas gaan kinderen sneller de rol van pester of meeloper aannemen als ze zich op de basisschool onveilig hebben gevoeld. Op preventief vlak is dit dus een belangrijke doelgroep!

Opzet: deze workshop is een kennismaking met de "Stevige Stap" training. Wij stellen samen met de aanvrager een programma samen. De omvang van een bijeenkomst varieert van 1,5 tot 3 uur.

Mogelijke onderwerpen waar de aanvrager uit kan kiezen:

 • uitstraling, lichaamshouding, stemgebruik en woordgebruik
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • jezelf presenteren en contact leggen
 • eigen mening hebben en geven,
 • feedback krijgen/geven en conflicthantering
 • omgaan met plagen, pesten en groepsdruk
 • omgaan met elkaar en samenwerken, hulp vragen en bieden
 • plannen en organiseren van het huiswerk
5. Workshop "Ik denk me sterk"

Mirelle Valentijn, auteur en spel ontwerper van “Ik denk me sterk” organiseert in samenwerking met de uitgever van het spel, stichting omgaan met pesten en samenwerkingspartner Move2Score workshops voor beroepskrachten, waarbij gebruik gemaakt word van het spel ‘Ik denk me sterk'.

Doelgroep: De workshop is bedoeld voor beroepskrachten die werken met kinderen van 6 tot en met 10 jaar en tieners van 10 tot en met 18 jaar. Dat zijn bijvoorbeeld beroepskrachten binnen het onderwijs; leerkrachten, docenten, intern begeleiders en remedial teachers. Ook beroepskrachten die werkzaam zijn binnen de begeleiding van kinderen en tieners; zoals trainers, kindercoaches, kinder- en tieneryoga docenten, kindertherapeuten, en orthopedagogen kunnen zich aanmelden.

Doel: Als beroepskracht is het belangrijk een positieve invloed uit te oefenen op de gedachtevorming van kinderen en tieners. Er zijn verschillende manieren om kinderen en tieners in hun gedachtevorming te begeleiden. Na het volgen van deze workshop kun je een keuze maken uit de werkvormen van het spel ‘Ik denk me sterk’ om toe te passen in contact met je doelgroep.

Opzet: De workshop is interactief en ervaringsgericht. Dit betekent dat er word gewerkt met korte momenten van theoretische overdracht en er veel aan onderlinge uitwisseling word gedaan. Het werken met het spel ik denk me sterk staat centraal. Een groot deel van de spelvormen mag u als beroepskracht ook zelf ervaren. Er is aandacht voor de vier thema’s van het spel:

 1. Weerbare lichaamstaal
 2. Opkomen voor jezelf en een ander
 3. Zelfvertrouwen
 4. Omgaan met eigen en andermans grenzen


Na afloop ontvangt u digitaal de ikdenkmesterk-EXTRA en ikdenkmesterk-DE WORKSHOP met daarin de beschrijving van de theorie, spelvormen en een verwijzing naar literatuur.Het Spel

In 2012 kwam het spel "Ik denk me sterk" op de markt. Dit spel bestaat uit kaarten met een afbeelding en met "helpende gedachten". Het kan op diverse manieren worden gespeeld, zowel in tweetallen als in groepen. Het ondersteunt de moed en het zelfvertrouwen. Dit spel eindigde op de 3de plaats voor de innovatieprijs Primair Onderwijs op de NOT 2013. In april van hetzelfde jaar ontving het spel een "Kroonappel van Oranje" van het Oranjefonds in de categorie "Jeugd in Barendrecht". Zie ook www.ikdenkmesterk.nl.Heb jij geen interesse in de workshop, maar wil je wel een spel kopen?
Mail dan naar info@move2score.nl.
Kosten spel: € 19,25 incl. btw.
Deelnemers van de sta sterk training of workshop krijgen 5 euro korting!