Kom in beweging en Stop pesten!

Motorisch Remedial Teaching

Wat is Motorisch Remedial Teaching?
Motorisch remedial teaching (kortweg MRT) is een methode om opgelopen achterstanden in de ontwikkeling van de motoriek te verminderen of weg te nemen. Dit gebeurt door middel van eenvoudige en op elkaar afgestemde oefeningen.

Waarom MRT?
MRT kan een oplossing zijn voor kinderen die achterblijven in de grove en/ of fijne motoriek. Dit komt tot uiting in het niet goed meekomen met de gymnastiekles of bij het spelen met andere kinderen op het schoolplein. Vaak zien we motorische onhandigheid en een slordig handschrift. Eveneens worden zeer goede resultaten geboekt bij kinderen met weinig zelfvertrouwen, faalangst, concentratieproblemen en hyperactiviteit. Vaak hebben de “MRT kinderen” weinig tot geen plezier in het bewegen / sporten. Dit is jammer, want bewegen is niet alleen goed voor je fysieke gesteldheid, maar ook op cognitief en sociaal niveau kan beweging positief beïnvloeden. Het belangrijkste doel van de MRT lessen is het hebben / krijgen van plezier bij het bewegen.

Welke doelen streven we na?
De algemene doelstelling van MRT kan omschreven worden als het behouden of verkrijgen van plezier in spelen bewegen, waardoor ook minder vaardige bewegers een langdurige bewegingsmotivatie kunnen ontwikkelen. Het succesvol deelnemen aan bewegingssituaties die het kind dagelijks tegen komt staat hierbij centraal. (
www.in-beweging.net).

Welke concrete resultaten streven we na?

  • Het kind kan beter mee in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein.
  • Het kind heeft meer plezier in de lessen bewegingsonderwijs en op het schoolplein.
  • Het kind heeft meer zelfvertrouwen in bewegingssituaties.
  • Het kind beweegt beter, makkelijker, effectiever.
  • De resultaten van een periode MRT zijn vaak in de klas, op het schoolplein, op de sportvereniging en/of thuis zichtbaar.


Individuele MRT
De lessen zijn 1 op 1. We gaan op maat aan de slag met een kind met een duidelijke motorische achterstand. Na aanleiding van een motorische test en een handelingsplan worden de lessen ingevuld met oefeningen.

Hoe vaak wordt er geoefend?
Er wordt 1x in de week een half uur tijdens de MRT les geoefend en er worden opdrachten mee gegeven voor thuis. In overleg met de ouders, school of Buiten Schoolse Opvang (BSO) zullen de lessen onder school/BSO- tijd plaatsvinden. Eén MRT cyclus bestaat meestal uit 10 lessen (excl. test).

Waar worden deze lessen gegeven?
Het streven is om de lessen op school of bij de Buiten Schoolse Opvang (BSO) te geven in de speel,- of gymzaal. Wanneer en waar deze lessen precies plaats vinden wordt overlegd met de ouders, school of BSO.

Na de MRT lessen
Na de cyclus van 10 lessen krijgen de kinderen opnieuw een motorische test. Naar aanleiding van de resultaten wordt een eindverslag gemaakt en dit wordt besproken tijdens een evaluatiegesprek met de ouders en eventueel de groepsdocent. De mogelijkheid bestaat dat de MRT docent een doorverwijzing adviseert aan de ouders.


Interesse en/of vragen? Vraag om een vrijblijvend en gratis intakegesprek via info@move2score.nl.


Contact

Social media