Kom in beweging en Stop pesten!


Sociale veiligheid bij de sportvereniging

Stichting Omgaan met Pesten staat sinds januari 2021 op de lijst van het Nationaal Sportakkoord!

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities.

Eén van de thema’s van het sportakkoord is ‘Positieve sportcultuur’. Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Stichting Omgaan met Pesten heeft veel te bieden op dit vlak. Denk aan workshops Omgaan met Pesten voor trainers / begeleiders / coaches, bestuursleden, ouders en een Sta Sterk-workshop voor jeugdsporters.

Onze trainers zijn ervaren in het uitvragen van wensen en behoeften en bieden naast standaard trajecten ook maatwerk. In de intake kan de trainer samen met de sportvereniging bekijken welke vragen er spelen, welke behoeften er leven, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en/of ouders zelf willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse, spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten, grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar etc. Trainers kunnen daar met verschillende mogelijkheden uit het aanbod op inspelen.

Klik hier voor meer informatie over het sportakkoord.