Kom in beweging en Stop pesten!

Sta Sterk SPEL

Bij de Sta Sterk SPEL wordt de kennis als docent Lichamelijke Opvoeding en trainer Omgaan met Pesten gecombineerd tot een leuke en leerzame beweegactiviteit. Hier leren en oefenen de kinderen spelenderwijs hoe je voor jezelf kan opkomen, sociaal vaardig met anderen om kan gaan, je sterker kan voelen en je kan ontspannen.

Verschil met de Sta Sterk training en dit aanbod is dat is dat ze bij deze Spel-variant alleen maar (rollen)spelletjes doen. Bij de Sta Sterk training krijgen de deelnemers veel meer theorie, gaan ze dieper in op de stof, krijgen ze een werkboek mee en worden de docenten en ouders betrokken bij de training d.m.v. intakegesprekken en ouderavonden. Dit aanbod heeft dat niet en maakt het daardoor laagdrempeliger en goedkoper om aan mee te doen. De Sta Sterk training wordt in kleine groepjes gedaan (4 - 6 deelnemers), terwijl hier 10 tot 30 kinderen aan mee kunnen doen.

Uit de evaluaties van de deelnemers voorjaar 2015:
Antwoorden bij de vraag "Wat heb je ontdekt over zichzelf": "dat ik aan kan geven wanneer iemand moet stoppen", "hoe ik antwoord moet geven als iemand commentaar geeft", "dat ik liever moet zijn tegen andere kinderen", "dat ik ook eens hard moet zijn", "dat ik hard kan praten", "dat ik heel goed voor me kan opkomen", "dat ik nooit te zwak ben", "dat ik toch heel goed om kan gaan met andere kinderen".
Gemiddeld beoordeelden ze de lessen met een 9!Sta Sterk SPEL wordt aangeboden tijdens de PadXpress naschools aanbod.


Op dit moment staat de volgende Sta Sterk SPEL gepland:
Data:voor 2021 staan er nog geen lessen gepland (komt meestal in het najaar)
Tijden:
Locatie:
Opgeven: via PadXpress: https://www.padxpress.nl
Wil jij op de hoogte blijven wanneer Sta Sterk SPEL weer begint? Meld je dan via info@move2score.nl.
Contact

Social media