Kom in beweging en Stop pesten!


De STA STERK training van Stichting Omgaan met Pesten is beoordeeld als goed onderbouwd door het NJI en is opgenomen bij Databank Effectieve Jeugdinterventies! Ook staat deze training op de lijst van goedgekeurde anti-pest programma's in het Rapportage van de commissie voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).


Rond oktober en februari zal bij genoeg (4 tot 6) deelnemers ieder jaar een nieuwe Buitenschoolse STA STERK training starten. Bij te weinig aanmeldingen of geen aansluiting binnen een groep kan op ieder moment een individueel traject worden gestart.

Er zijn twee mogelijke Sta Sterk trajecten, namelijk buitenschools (ouders geven zich op) en op school (school geeft zich op):1. Buitenschoolse Sta Sterk training

Doelgroep: niet weerbare kinderen / jongeren vanaf 4 jaar.


Doel: Anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor jezelf door middel van direct toepasbare handvatten, omgaan met onaangename situaties zoals non-verbale, verbale en digitale pesterijen en met pesten door buitensluiten, negeren, roddelen of chanteren.

De methode heeft 5 aandachtsgebieden: lichaamstaal, assertiviteit, coping, sociale informatieverwerking en sociale vaardigheid.

Na de training:
- Vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
- Reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
- Gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
- Kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
- Kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan

Opzet:
Er wordt meestal gewerkt in groepjes van 4 tot 6 kinderen / jongeren na schooltijd. In overleg kan ook een individueel traject worden aangeboden. Een traject ziet er als volgt uit:
- Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
- Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
- Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
- Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
- Evaluatie (verslag op aanvraag)
- Eventueel: Follow-up

De kinderen krijgen ook een werkboek, zodat ze thuis nog eens rustig informatie van de les kunnen doorlezen en oefenen met opdrachten in de praktijk.

De bijeenkomsten duren ongeveer 1 a 1,5 uur. Locatie kan worden afgestemd met de deelnemers.
De twee ouderavonden duren ongeveer 2 uur.


Wanneer en waar
Deze training is na schooltijd en zal georganiseerd worden op een plek in de buurt van de deelnemers, met voorkeur in samenwerking met een school of BSO. Rond oktober en februari zal bij genoeg deelnemers ieder jaar een nieuw groepje starten. Bij te weinig aanmeldingen of geen aansluiting binnen een groep kan op ieder moment een individueel traject worden gestart.

Kun jij niet wachten en wil je NU aan de slag? Meld je bij de trainer (info@move2score.nl) om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn!


Klik hier voor de Sta Sterk training folder voor meer informatie.


2. Sta Sterk op school

Doelgroep: niet weerbare kinderen / jongeren vanaf 4 jaar.

Doel: niet weerbare kinderen krijgen direct toepasbare handvatten hoe op te komen voor zichzelf en voor anderen, waardoor ze dit vaker in de alledaagse praktijk vertonen en het pesten in de hele klas vermindert.

De methode is hetzelfde als de Buitenschoolse STA STERK training, zoals hierboven benoemd. Enkele verschillen zijn:
- Bij de buitenschoolse training melden de ouders / jongeren zich aan. Deze training is onder schooltijd en binnen de schoolmuren, dus meldt de school een klas aan.
- De selectie van de deelnemers bij de buitenschoolse training gebeurt via een intake gesprek. Bij deze training op school gebeurt dat door een klassikale vragenlijst. De trainer gaat met deze gegevens aan de slag en bepaalt samen met de docent / mentor welke kinderen mogen deelnemen (met instemming van de kinderen en ouders).
- Bij de buitenschoolse training kunnen maximaal 6 kinderen meedoen in een groepje. Bij deze training op school mogen 8 kinderen deelnemen.
- Het verschil in de inhoud is minimaal, maar bij deze training ligt er iets meer nadruk op helpersgedrag.


Dat verdedigen effectief is, toont onderzoek van Hawkins aan, die groepen observeerde. Hieruit bleek dat als medeleerlingen negatief reageerden op het gepest, zij het pesten in veel gevallen konden stoppen (Hawkins, 2001). Daarnaast blijkt het ook minder slecht met slachtoffers te gaan naarmate er meer verdedigers/helpers in een groep zitten (Salmivalli et al., 2011).  


LET OP: Via het Gezonde School Vignet kunnen scholen subsidie ontvangen voor een Sta Sterk op school traject!

Klik hier voor de Sta Sterk op School folder voor meer informatie.


Contact

Social media