Kom in beweging en Stop pesten!


Train de Trainer


Aanleiding
Nederland heeft zo’n 30.000 sportverenigingen. Bijna elke vereniging heeft wel één of meerdere trainers / begeleiders binnen haar club. Bij de training zijn een aantal vragen van belang. Hoe communiceer je nu met een dergelijke groep? Wat gebeurt binnen een groep? Krijgt iedereen voldoende aandacht, steekt iedereen er evenveel van op? Begrijpt de groep de trainer /begeleider en andersom? Veelal zijn de trainers vrijwilligers en er is maar een klein percentage dat daadwerkelijk een didactische achtergrond heeft.


Doelstelling:

Trainers / coaches / begeleiders van een sportvereniging coachen en handvatten geven op het gebied van didactiek, waardoor de kwaliteit, veiligheid, intensiteit en het plezier van het bewegen omhoog zal gaan

Aanbod:

- Workshops (theorie):

Door middel van workshops krijgen de trainers handvatten op het gebied van didactiek. Mogelijke onderwerpen: Leeftijdspecifieke kenmerken, Hoe omgaan met speciale doelgroepen, normen en waarden etc. Of natuurlijk een onderwerp wat nu hot is binnen jouw club.

Via het lokaal sportakkoord kan een vereniging bij zijn gemeente budget aanvragen voor workshops op het gebied van sociale veiligheid.

Tijdens twee workshops van ongeveer 3 uur krijgen de deelnemers het volgende geleerd:
- Welke soorten pesten kun je tegenkomen binnen een sportvereniging.
- Welke verschillende rollen heb je binnen het pesten en wat hebben de rollen nodig om het pesten te stoppen.
- Hoe kan pesten worden voorkomen.
- Hoe kun je pesten signaleren en wat kun je doen als je pesten signaleert.
- Hoe kun je een conflict tussen twee sporters goed oplossen.
- Hoe kun je op een sterke assertieve manier voor jezelf of een ander opkomen.
- Hoe kun je plezier en zelfvertrouwen van je sporters bevorderen tijdens de trainingen.
- Hoe werkt groepsdynamica en wat is belangrijk in welke fase van groepsvorming.


- Coachen (praktijk):

Iedere trainer is weer anders. Door gewoon te doen leer je het meeste. Bij dit aanbod kijkt Move2Score mee in de praktijk bij de trainer en geeft tips om zijn training, op het gebied van didactiek, nog beter te laten verlopen.


De trainer van Move2Score is ervaren in het uitvragen van wensen en behoeften en biedt naast standaard trajecten ook maatwerk. In de intake kan de trainer samen met de sportvereniging bekijken welke vragen spelen, behoeften leven, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en of ouders zelf willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten, grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar etc. De trainer kan daar met verschillende mogelijkheden uit het aanbod op inspelen.


Interesse in het aanbod? Vraag een gratis en vrijblijvend intakegesprek aan via info@move2score.nl.