Kom in beweging en Stop pesten!

Verenigingsondersteuning

Move2Score heeft jarenlange ervaring met verenigingsondersteuning, o.a. bij Badminton Nederland, gemeente Venray en gemeente Nijmegen. Heeft jouw verenging een duwtje in de goede richting nodig wat betreft beleid, professionalisering, vrijwilligers tekort, organiseren van evenementen, sociale veiligheid etc.? Dan ben je hier aan het goede adres!

Een paar voorbeelden:
- Train de trainer
Didactische tips voor trainers en begeleiders. Hoe ga je om met kinderen in een sportieve situatie en wat kun je op welke leeftijd van een kind verwachten? Hoe ga je om met pesten of lastig gedrag? Trainers kunnen zelf aangeven welke onderwerpen ze graag voorbij zien komen.

Klik hier voor meer informatie.


- Toekomst met visie
Een kort, krachtig en werkbaar beleidsplan met concrete acties. Hoe staat de vereniging er nu voor en wat wil de vereniging de komende jaren bereiken?

Klik hier voor meer informatie.

- Workshop "Vinden en binden van vrijwilligers"
Veel verenigingen hebben moeite met het krijgen en vasthouden van vrijwilligers. Wij helpen de vereniging door middel van een kant-en-klare stappenplan en documenten. Sommige verenigingen hebben genoeg aan 1 bijeenkomst met tips en trucs, en andere verenigingen gaan daarna nog door met een geheel ondersteuningstraject.

- Voorbeeld draaiboek
Heeft de vereniging een nieuwe commissie voor activiteiten of bijvoorbeeld een scholenproject? Weten deze nieuwe vrijwilligers niet zo goed hoe ze het beste kunnen beginnen? Move2Score helpt ze op weg met bijvoorbeeld een brainstorm, praktische tips en een draaiboek.


- Sociale veiligheid

Op het gebied van sociale veiligheid werkt Move2Score onder de paraplu van stichting Omgaan met Pesten.

Door middel van workshops worden trainers en coaches opgeleid op het gebied van omgaan met pesten. Tijdens twee workshops van ongeveer 3 uur krijgen de deelnemers het volgende geleerd:
- Welke soorten pesten kun je tegenkomen binnen een sportvereniging.
- Welke verschillende rollen heb je binnen het pesten en wat hebben de rollen nodig om het pesten te stoppen.
- Hoe kan pesten worden voorkomen.
- Hoe kun je pesten signaleren en wat kun je doen als je pesten signaleert.
- Hoe kun je een conflict tussen twee sporters goed oplossen.
- Hoe kun je op een sterke assertieve manier voor jezelf of een ander opkomen.
- Hoe kun je plezier en zelfvertrouwen van je sporters bevorderen tijdens de trainingen.
- Hoe werkt groepsdynamica en wat is belangrijk in welke fase van groepsvorming.


Ook ouders kunnen tijdens een workshop van 2 uur onder andere leren hoe pesten te signaleren, hoe ze het beste het gesprek met hun kind kunnen aangaan en welke stappen ze moeten zetten als hun kind betrokken is bij pesten.

En we kunnen ook bestuurders begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging door middel van tips rondom anti-pestbeleid / protocol.

Klik hier voor een artikel met tips voor een veilig sportklimaat.Nationaal Sportakkoord
Stichting Omgaan met Pesten staat sinds januari 2021 op de lijst van het Nationaal Sportakkoord!

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, de gemeenten en de rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten.

Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur. Sportformateurs zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities.

Eén van de thema’s van het sportakkoord is ‘Positieve sportcultuur’. Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Stichting Omgaan met Pesten heeft veel te bieden op dit vlak. Denk aan workshops Omgaan met Pesten voor trainers / begeleiders / coaches, bestuursleden, ouders en een Sta Sterk-workshop voor jeugdsporters.

Onze trainers zijn ervaren in het uitvragen van wensen en behoeften en bieden naast standaard trajecten ook maatwerk. In de intake kan de trainer samen met de sportvereniging bekijken welke vragen er spelen, welke behoeften er leven, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en/of ouders zelf willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse, spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten, grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar etc. Trainers kunnen daar met verschillende mogelijkheden uit het aanbod op inspelen.

Klik hier voor meer informatie over het Nationaal Sportakkoord.Contact

Social media